Danh mục sản phẩm
Liên hệ

Công ty TNHH Công Nghệ Hoá Nhựa BÔNG SEN (LOTUS) (ID: 4216)
Địa chỉ : 393 Điện Biên Phủ, Quận 3, HCM.
Điện thoại : 38327605 / Hp: 097885555
Fax : 38327730
Email : ro.manager@lotusfirma.com  
Website : www.lotusfirma.com